Dynamiczni, odpowiedzialni Dowiedz się więcej o Hydro Marko

 

Firma HYDRO-MARKO powstała w 1993 r. Obecnie przedsiębiorstwo tworzy grupę firm inżynierskich zdolną do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie budownictwa obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz przemysłowych. Posiadamy własny potencjał projektowy i wykonawczy niezbędny do realizacji powierzonych zadań. Prace wykonujemy na terenie całej Polski.

Wykorzystując zgromadzone doświadczenie każdego roku systematycznie wypracowujemy swoją markę stając się jednym z czołowych przedsiębiorstw w branży. Proponowane przez nas urządzenia i realizowane inwestycje są nowoczesne, trwałe, bezpieczne dla ludzi i środowiska, wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami i atestami.  Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, oraz system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

ANALIZA – PROJEKTY – WYKONAWSTWO – PRODUKCJA URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA – ROZRUCHY – SERWIS

Zobacz więcej

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Realizacjami Zobacz więcej

Zobacz Aktualności

Zobacz
więcej

07.10.2016
Informacja o przyznaniu dofinansowania
Informujemy iż otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Innowacyjna...
16.09.2016
Podpisanie umowy dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków - Gmina Słupca
W dniu 09.09.2016 podpisano umowę między Hydro-Marko a Gminą Słupca, na budowę...
30.08.2016
Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach k/Kalisza
W dniu 25.08.2016r. została podpisana umowa pomiędzy Hydro-Marko a Spółką...
Kontakt
Realizacje
Facebook