Dynamiczni, odpowiedzialni Dowiedz się więcej o Hydro Marko

Firma HYDRO-MARKO powstała w 1993 r. Obecnie przedsiębiorstwo tworzy grupę firm inżynierskich zdolną do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie budownictwa obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz przemysłowych. Posiadamy własny potencjał projektowy i wykonawczy niezbędny do realizacji powierzonych zadań. Prace wykonujemy na terenie całej Polski.

Wykorzystując zgromadzone doświadczenie każdego roku systematycznie wypracowujemy swoją markę stając się jednym z czołowych przedsiębiorstw w branży. Proponowane przez nas urządzenia i realizowane inwestycje są nowoczesne, trwałe, bezpieczne dla ludzi i środowiska, wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami i atestami.  Posiadamy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, oraz system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.


ANALIZA – PROJEKTY – WYKONAWSTWO – PRODUKCJA URZĄDZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIA – ROZRUCHY – SERWIS

Zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z Realizacjami Zobacz więcej

Zobacz Aktualności

Zobacz
więcej

04.08.2014
Zakończenie przebudowy stacji pomp w Majkowie - pow. Elbląski
Zakres prac obejmował budowę nowej stacji pomp wraz z zagospodarowaniem terenu...
21.07.2014
Zakończenie budowy SUW w Starym Kurowie
Zakres zrealizowanych prac obejmuje budowę budynku stacji wraz zagospodarowaniem...
26.06.2014
Zakończenie budowy SUW Blizne - woj. Podkarpackie
Inwestycja wykonana została w ramach zadania: „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania...
Kontakt
Realizacje
Facebook