Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą