Pracownia projektowa

Hydro-Marko posiada wyspecjalizowaną kadrę projektową. Specjalizujemy się w projektowaniu inwestycji komunalnych takich jak: ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci oraz przepompownie kanalizacyjne i wodociągowe.

Sporządzamy następujące rodzaje dokumentacji technologicznej:
  • programy funkcjonalno-użytkowe,
  • koncepcje,
  • projekty budowlano-wykonawcze,
  • specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót,
  • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
Zakres naszej oferty obejmuje:

Wszystkie projekty wykonywane są z uwzględnieniem indywidualnych życzeń klienta, najnowocześniejszych technologii oraz zgodnie ze sztuką inżynierską. W imieniu klientów uzyskujemy także niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia

Bądźmy w kontakcie
Technologia jutra. Dostępna dziś.