Oferta

Mobilne stacje uzdatniania wody w kontenerze

Opis

Firma Hydro-Marko ma do zaoferowania mobilne stacje uzdatniania wody. Zastosowanie takiego układu daje klientowi gwarancję, że teraźniejszy wybór danego rozwiązania technicznego nie będzie dla niego ograniczeniem w przyszłości, a wręcz przeciwnie, będzie umożliwiał jego ewentualną modyfikację oraz rozbudowę w zależności od zwiększających się często rozbiorów wody jak i możliwości pogorszenia się jakości ujmowanej wody.

Stacja składa się z:

1. Zestaw filtracji.
2. zestaw aeracji.
3. Zestaw hydroforowy.
4. Pompa płucząca.
5. Lampa UV.
6. Dmuchawa.
7. Sprężarka.
8. Rozdzielnia pneumatyczna.
9. Rozdzielnia technologiczna.
10. Mieszacz statyczny.
11. Chlorator.

Zastosowanie:
 • przemysł,
 • szpitale,
 • wojsko,
 • rolnictwo,
 • mobilne punkty poboru wody,
 • jako zastępcza stacja uzdatniania wody.
Wydajność

Zastosowany układ technologiczny pozwala na pracę z wydajnościami w zakresie 30-55 m3/h. Dokładną wydajność układu technologicznego uzdatniania wody, zapewniającą pozytywne wyniki zgodnie z obowiązującymi normami należy ustalić z technologiem dostawcy instalacji każdorazowo w zależności od parametrów fizykochemicznych doprowadzanej wody surowej.

Do oceny zalecanej wydajności układu brane są następujące parametry fizykochemiczne:

 • barwa sączona (zakładany zakres na dopływie - 1÷15 mg Pt/l)
 • odczyn pH (zakładany zakres na dopływie – 6,5÷9,5 pH)
 • przewodność elektryczna (zakładany zakres na dopływie - >2500 μS/cm)
 • stężenie żelaza (zakładany zakres na dopływie - 200÷3000 μg/l)
 • stężenie manganu (zakładany zakres na dopływie - 50÷350 μg/l)
 • stężenie jonu amonowego (zakładany zakres na dopływie – 0,1÷0,5 mg/l)
Zalety rozwiązania
 • oszczędność czasu – podłączenie w zaledwie klika dni,
 • kompensacja zabudowy – lokalizacja na małej powierzchni,
 • łatwość przenoszenia stacji,
 • możliwość rozbudowy układu,
 • dogodne finansowanie.
Bądźmy w kontakcie
Technologia jutra. Dostępna dziś.