Wycieczka edukacyjna – Stacja Uzdatniania Wody Łazienki w Kościanie

W dniach 28-30 września 2022 odbyła się konferencja pt.: „Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody – Boszkowo 2022”, zorganizowana przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.

Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także omówienia praktycznych oraz technicznych zagadnień z dziedziny ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej.

W piątek 30 września br. uczestnicy konferencji odwiedzili Stację Uzdatniania Wody Łazienki w Kościanie, której realizację powierzono naszej firmie.  Pierwotnie zakończenie inwestycji planowano w pierwszym kwartale 2022, jednak z uwagi na prace dodatkowe – konieczność przebudowy istniejącego budynku – termin został przedłużony do 12 października br.  W chwili obecnej trwają już odbiory końcowe, a stacja pracuje w trybie rozruchu.

Specjaliści z całego kraju biorący udział w branżowej konferencji  nie kryli podziwu do zastosowanych rozwiązań i z zainteresowaniem zadawali pytania dotyczące jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów.