Wykonujemy układy sterowania

Przepompowni
i tłoczni ścieków
Zestawów
hydroforowych
Stacji uzdatniania
wody
Oczyszczalni
ścieków
Obiektów
hydrotechnicznych
Obiektów
melioracyjnych
Urządzeń
chłodniczych

Zakres naszej oferty obejmuje

  • Demontaż i utylizacja istniejących rozdzielnic zasilająco-sterujących
  • Dostawę nowych rozdzielnic
  • Montaż i uruchomienie nowych rozdzielnic
  • Wykonanie rozruchu pod względem funkcjonalności układu szafy
  • Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl