Oferujemy wykonanie monitoringu obiektów rozproszonych z wykorzystaniem technologii GPRS

Monitoring przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, pomiaru przepływu ścieków
Monitoring SUW, zestawów pompowych, zestawów hydroforowych, studni wodomierzowych, ujęć wody
Monitoring obiektów melioracyjnych (przepompownie, JAZ-y, zapory, zbiorniki retencyjne)
Monitoring przepływu, poziomu oraz ciśnienia cieczy na obiektach nie posiadających zasilania z możliwością sterowania tymi obiektami

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl