Sporządzamy następujące rodzaje dokumentacji technologicznej:

  • Programy funkcjonalno-użytkowe
  • Koncepcje
  • Projekty budowlano-wykonawcze
  • Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót
  • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl