Jubileuszowe XXX Targi WOD-KAN

Targi Wod-Kan 2024 były dla Naszych pracowników niezwykle owocne i pouczające.

Podczas pobytu udało się pozyskać znaczną ilość nowych informacji i wiedzy związanej z branżą wodno-kanalizacyjną. Wzięcie udziału w wydarzeniu pomogło w zdobyciu cennych doświadczeń i poszerzeniu swoich horyzontów, co z pewnością przyczyni się do rozwoju Naszej firmy.

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl