Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Hydro-Marko sp. z o.o. sp.k.

Polityka Hydro-Marko sp. z o.o. sp.k. realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z długofalowej strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klientów, potwierdzenie opinii przedsiębiorstwa rzetelnego i nowoczesnego, uwzględniającego interesy wszystkich partnerów i Pracowników.

Zapewniając naszym Klientom innowacyjne rozwiązania, zachowujemy najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa informacji z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy. Mamy świadomość, że te wartości decydują o zaufaniu Klientów i stanowią o naszej rzetelności.

Powyższe założenia są realizowane poprzez:

§ Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku.

§ Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.

§ Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ Przyjazne i skuteczne relacje z Klientem.

§ Podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

§ Budowanie partnerskich relacji wewnątrz Firmy.

§ Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia niniejszej polityki.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi oraz innymi mającymi wpływ na ochronę środowiska.

W celu dalszego doskonalenia oferowanych przez nas usług i uzyskania wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów deklarujemy pełne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, opartego na normach: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001: 2015, PN-EN ISO 45001-2018.

HYDROMARKO M PLUTA SP.K

Polityka HYDROMARKO M PLUTA SP.K realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z długofalowej strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klientów, potwierdzenie opinii przedsiębiorstwa rzetelnego i nowoczesnego, uwzględniającego interesy wszystkich partnerów i Pracowników.

Zapewniając naszym Klientom innowacyjne rozwiązania, zachowujemy najwyższe standardy jakości. Mamy świadomość, że te wartości decydują o zaufaniu Klientów i stanowią o naszej rzetelności.

Powyższe założenia są realizowane poprzez:

§ Wdrażanie nowoczesnych technologii.

§ Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.

§ Przyjazne i skuteczne relacje z Klientem.

§ Podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

§ Budowanie partnerskich relacji wewnątrz Firmy.

§ Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia niniejszej polityki.

W celu dalszego doskonalenia oferowanych przez nas usług i uzyskania wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów deklarujemy pełne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
napisz do nas