Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Legnicy

W tym roku Hydro-Marko zakończyło kolejną modernizację oczyszczalni ścieków znajdującej się w Legnicy.

Inwestycja obejmowała szereg prac. Zmodernizowano istniejące obiekty i instalacje, wśród których były m.in. komora rozdziału do osadników wtórnych i komora osadu. Rozbudowano system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz sieci wewnętrznej. Największy zakres prac dotyczył jednak budowy nowych obiektów i instalacji, w tym powstania trzeciego — a zarazem największego ze wszystkich – osadnika wtórnego o pojemności 10 tys. m3.

Zobacz zdjęcia oraz film z realizacji

 

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl