Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Budowa nowej pompowni ścieków wraz z pomieszczeniem krat na terenie oczyszczalni ścieków, wykonanie by-passu, dwudzielnej komory przepompowni z zastawką rozdzielczą, instalacja kompaktowej stacji zlewczej ścieków dowożonych z fundamentem, zainstalowanie nowego piaskownika, uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Węgrów, gm. Węgrów

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas

Na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie, realizacja projektu obejmowała budowę nowoczesnego budynku pompowni głównej OB.1, wraz z kompleksową infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania. To zaawansowane przedsięwzięcie inżynieryjne miało na celu zwiększenie efektywności i wydajności całego systemu oczyszczania ścieków, co jest nieodzowne dla obsługi rosnących potrzeb regionu Węgrów.

Projekt charakteryzował się instalacją nowej pompowni ścieków, co znacząco przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej w regionie. W ramach budowy zrealizowano pomieszczenie krat, niezbędne dla utrzymania czystości procesu przepompowywania, a także wykonano by-pass, który zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość pracy podczas przeglądów czy awarii. Wprowadzono również dwudzielną komorę przepompowni z zastawką rozdzielczą, co umożliwia precyzyjne kierowanie przepływów ścieków.

Szczególną uwagę poświęcono także kompaktowej stacji zlewczej, która umożliwia efektywne przyjmowanie ścieków dowożonych, co jest kluczowe dla obsługi odpadów z oddalonych obszarów. Nowy piaskownik, zainstalowany w ramach projektu, gwarantuje optymalizację procesu oczyszczania przez usunięcie zawiesin stałych z wody, co dodatkowo podnosi standardy ekologiczne.

Po zakończeniu prac budowlanych teren został uporządkowany, co świadczy o naszym zaangażowaniu w estetykę oraz ekologiczny aspekt każdego przedsięwzięcia. Inwestycja ta nie tylko zwiększyła potencjał oczyszczalni ścieków w Węgrowie, ale również stanowiła ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu i lepszego zarządzania zasobami naturalnymi.

Fotografie z projektu prezentują szczegółowo każdy etap pracy, od wewnętrznej kompleksowości technologicznej po solidną i nowoczesną architekturę zewnętrzną budynków, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie kompletnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl