Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Budowa budynku pompowni głównej OB.1 wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Budowa nowej pompowni ścieków wraz z pomieszczeniem krat na terenie oczyszczalni ścieków, wykonanie by-passu, dwudzielnej komory przepompowni z zastawką rozdzielczą, instalacja kompaktowej stacji zlewczej ścieków dowożonych z fundamentem, zainstalowanie nowego piaskownika, uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Węgrów, gm. Węgrów

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl