Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Remont ciągu biologicznego nr 2 oczyszczalni ścieków w Kucharach
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Rozbudowa komory rozdziału, dostawa selektora, reaktora biologicznego, osadników wtórnych radialnych, komory połączeniowej oraz rozdziału, dostawa pompowni recyrkulacyjnej i osadu nadmiernego, dostawa komory pomiarowej, buforu, stacji dawkowania koagulantów, zbiornika osadu nadmiernego oraz rozdzielnic elektrycznych.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Kuchary, gm. Gołuchów

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl