Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych, kraty pionowej w obudowie termicznej, przepompowni ścieków, komory zasuw, budynku techniczno-socjalnego, reaktorów biologicznych, komory pomiaru osadu oraz pomiarowo-kontrolnej, wiaty na osad, dostawa silosu na wapno oraz systemu sterowania i wizualizacji SCADA.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Zagórów, gm. Zagórów

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl