Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Roboty budowlano-montażowe w zakresie modernizacji istniejącego Budynku Krat, istniejącej centralnej Przepompowni ścieków, wykonania zewnętrznych sieci AKPiA, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dróg, nawierzchni wewnętrznych i ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu, rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Olesno, gm. Olesno

Zobacz film z realizacji

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl