Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów istniejących: pompownia ścieków surowych, budynek krat, punkt zlewny ścieków dowożonych, reaktor biologiczny, budynek Stacji Trafo i magazynu PIX-u, komora pomiarowa i połączeniowa, sitopiaskownik wraz z wiatą. Budowa obiektów nowych: reaktor biologiczny, stacja dmuchaw, pompownia wody technologicznej I stopnia, osadniki wtórne, pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, zagęszczacz grawitacyjny osadu, blok tlenowej stabilizacji osadu oraz odwadniania i higienizacji osadu, silos na wapno, wiata na osad, studnia rozdziału.


Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
Lasowice, gm. Ścinawa

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl