Wielkopolski Dzień Budowlanych

29 września Nasza firma miała zaszczyt wesprzeć a także uczestniczyć w Wielkopolskim Dniu Budowlanych w Zamku w Rydzynie.

Wydarzenie organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa umożliwiła lokalnemu środowisku inżynierów na wspólne spotkanie oraz integrację środowiska inżynierskiego z danego regionu Wielkopolski.

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl