Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Dostawa przepompowni ścieków w ul. Feliksa Muzyka w Gdańsku
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Dostawa zbiornika oraz dostawa i montaż pomp zatapialnych, armatury, orurowania, wyposażenia technologicznego, instalacji elektrycznej i AKPiA.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
ul. Feliksa Muzyka, Gdańsk

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas

Dostawa przepompowni ścieków na ulicy Feliksa Muzyka w Gdańsku stanowiła znaczący wkład firmy Hydro-Marko w rozbudowę i modernizację miejskiego systemu gospodarki ściekowej. W tym kluczowym przedsięwzięciu zapewniliśmy kompleksową dostawę zbiornika oraz montaż zaawansowanych pomp zatapialnych, które są niezbędne do efektywnego i niezawodnego funkcjonowania przepompowni ścieków.

Projekt ten obejmował również dostarczenie niezbędnej armatury i orurowania, które razem z pompami tworzą integralną część systemu zarządzania ściekami. Wyposażenie technologiczne i instalacja elektryczna, wykonane zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi, zapewniają sprawność i długotrwałość całego systemu. System Automatyki Kontroli Procesów i Automatyki (AKPiA) zainstalowany w ramach projektu, odpowiada za automatyzację pracy urządzeń, co zwiększa ich efektywność operacyjną i umożliwia precyzyjne monitorowanie wszystkich procesów przepompowywania ścieków.

Współpraca Hydro-Marko z miastem Gdańsk w zakresie dostawy przepompowni ścieków na ul. Feliksa Muzyka, podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie nie tylko niezbędnych komponentów, ale i kompleksowych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury miejskiej oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl