Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Dostawa przepompowni ścieków PS Karwiny
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Budowa przepompowni ścieków, studzienki zasuwy odcinającej, komory armatury zwrotnej i odcinającej, studni przepływomierza, budowa kanału sanitarnego oraz tłocznego, kanalizacji deszczowej, dostawa i montaż nowych instalacji elektrycznych i AKPiA, zagospodarowanie terenu.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
ul. Zapolska, Gdynia

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas
+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl