Hydro Marko - Zadanie
Zadanie
Dostawa przepompowni ścieków PS Karwiny
Hydro Marko - Zakres usług
Zakres usług
Budowa przepompowni ścieków, studzienki zasuwy odcinającej, komory armatury zwrotnej i odcinającej, studni przepływomierza, budowa kanału sanitarnego oraz tłocznego, kanalizacji deszczowej, dostawa i montaż nowych instalacji elektrycznych i AKPiA, zagospodarowanie terenu.
Hydro Marko - Miejsce
Miejsce
ul. Zapolska, Gdynia

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas

Projekt dla PS Karwiny obejmował kompleksowe działania w zakresie dostawy i budowy przepompowni ścieków, co jest istotne dla efektywnej gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Gdyni. Realizacja projektu na ulicy Zapolskiej związana była z koniecznością stworzenia infrastruktury odpowiadającej na wzrost potrzeb lokalnej społeczności oraz przemysłu.

W ramach tego przedsięwzięcia, Hydro-Marko dostarczyło i zainstalowało nie tylko przepompownię ścieków, ale także wykonano studzienkę zasuwy odcinającej oraz komory armatury zwrotnej i odcinającej, co pozwoliło na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu. Budowa studni przepływomierza umożliwiła dokładną kontrolę nad ilością przepompowywanych ścieków, co jest kluczowe dla monitorowania i zarządzania procesem oczyszczania.

Zakres prac objął również budowę kanału sanitarnego i tłocznego, jak również kanalizacji deszczowej, co umożliwiło kompleksowe zarządzanie wodami opadowymi i bytowymi w mieście. Dostawa i montaż nowych instalacji elektrycznych i Automatyki Kontroli Procesów i Automatyki (AKPiA) stanowiły o modernizacji i adaptacji przepompowni do najnowszych standardów technologicznych. Całość prac zwieńczona została zagospodarowaniem terenu, co wpłynęło na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej.

Inwestycja w przepompownię ścieków PS Karwiny to przykład odpowiedzialnego podejścia Hydro-Marko do zarządzania zasobami wodnymi i ochrony środowiska, zapewniając mieszkańcom Gdyni dostęp do zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków.

+48 62 747 16 09 biuro@hydro-marko.pl